ATT VARA SÄKER

Säker på vägen

                                                             
Seguro na Estrada
  • När du gör saker utomhus, välj färgglada och ljusa kläder, eftersom dessa syns bättre av förare. Ha gärna reflexer.
  • Om du rör dig till fots, gå alltid på trottoaren. Vägen är till för bilar och andra fordon.
  • Korsa alltid vägen på ett övergångsställe. Vänta på trottoaren tills vägen är fri från bilar och titta åt båda hållen innan du går över. Om vägen har trafikljus för fotgängare, vänta tills ljuset blir grönt innan du går över.

                              

 

  • Använd alltid hjälm, knä- och armbågsskydd när du cyklar eller använder din skateboard. Om det är möjligt, använd cykelbanor eller välj parker eller områden utan trafik.
  • Ha alltid på dig säkerhetsbältet, både i fram- och baksätet, när du åker bil eller buss, även när det bara är en kort åktur. Påminn alltid dina föräldrar och de människor du är med om hur viktigt det är att använda säkerhetsbälte. Det är dessutom olagligt att inte ha på sig säkerhetsbältet.

Separador