ÄR JAG VÅLDSAM?

Vad är det?

Förövare är den person eller grupp som agerar på ett aggressivt eller våldsamt sätt mot en annan person eller grupp och orsakar fysisk, känslomässig eller ekonomisk skada.

Foste Agressivo  

Personer som stödjer eller uppmuntrar andra att vara aggressiva eller våldsamma mot någon, även om de inte är direkt inblandade i aggressionen, är också förövare.

Exempel: någon som sprider rykten eller uppmuntrar en klasskompis att börja slåss med en annan klasskompis.


Separador

Våld kan utövas i olika sammanhang och relationer, till exempel

- hemma, i familjerelationer. Läs mer under Våld i nära relation – vad är det?
- i unga parförhållanden. Läs mer under Våld i unga parförhållanden – vad är det?
- i skolan, med kompisar. Läs mer under Mobbning – vad är det?
- sexuellt. Läs mer under Sexuellt våld – vad är det?
- via internet, i onlinerelationer. Läs mer under Övergrepp på internet – vad är det?
- på gatan. Läs mer under Gatuvåld – vad är det?

Våld kan utövas av en förövare mot ett offer eller en grupp av offer.

Det kan också utövas av en grupp av förövare gemensamt mot ett offer eller en grupp av offer.
Ett exempel på detta är gäng eller grupper av våldsamma ungdomar (läs mer under Gängvåld).

Separador

? Vilka anledningar finns det att vara aggressiv eller begå övergrepp mot någon?

• man har lärt sig att våld är ett sätt, trots att det är fel sätt, att lösa problem och konflikter med exempelvis vänner, klasskompisar och pojkvän eller flickvän
• man har problem att handskas med negativa känslor, till exempel vrede och frustration
• man vill känna sig bättre eller för mer än andra
• man vill ha mer makt än andra.