ATT VARA SÄKER

Rättigheter och skyldigheter

I vilket som helst av våra förhållanden har vi rättigheter, det vill säga beteenden och attityder som vi kan förvänta oss av de personer vi har ett förhållande med. Några av dessa rättigheter är

 • att bli respekterad oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, nationalitet och kulturell härkomst
 • att kunna säga vår åsikt
 • att sätta våra gränser
 • att säga nej
 • att bestämma och välja fritt, utan press
 • att ha andra vänner
 • att tillbringa tid med de människor vi tycker om
 • att ha vänner av motsatt kön
  att inte utsättas för psykisk, känslomässig, fysisk eller sexuell aggression.

Separador

Men det finns även skyldigheter, det vill säga beteenden och attityder som förväntas av oss i våra förhållanden med andra. Några av dessa skyldigheter är

 • att respektera andra oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, nationalitet och kulturell härkomst.
 • att respektera den andras åsikt, även om vi inte tycker lika
 • att respektera den andras gränser
 • att lyssna
 • att tillåta våra vänner att göra sina val och fatta sina beslut fritt och utan press
 • att uppmuntra våra vänner att ha andra vänskapsförhållanden
 • att lämna utrymme för våra vänner att tillbringa tid tillsammans med de människor de tycker om
 • att acceptera att våra vänner kan ha vänner av motsatt kön.