ESCONDER PÁGINA
TYSTNADSLÖFTE

TYSTNADSLÖFTE

Tystnadslöfte betyder att det du berättar inte kommer att föras vidare. Det finns organisationer för vilka du kan berätta vad som hänt, hur du mår och vad du tror att du kommer att göra utan att berätta vad du heter.

Trots det kan du behöva prata med andra människor och uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter om:

- ditt liv eller någon annans liv är i fara;
- du berättar att någon skadar dig eller andra människor;
- du berättar att du skadar någon och att den personen är i fara.

Separador

Ibland delar vänner med sig av de problem de går igenom och ber oss att inte berätta för någon. Det är viktigt att respektera våra vänners beslut, som god vän är det ens skyldighet, men glöm inte att det finns vissa problem som man måste berätta om! Till exempel, om en vän berättar för dig att han eller hon har blivit utsatt för våld är det viktigt att övertyga din vän att söka hjälp och sedan finnas vid deras sida när de gör det. Även om personen säger till dig att han eller hon inte vill söka hjälp, förklara att du måste prata med någon eftersom du tycker om personen och vill skydda honom eller henne.
Berätta för en vuxen som du litar på om vad som händer med din vän: dina föräldrar, din väns föräldrar, en lärare eller skolkuratorn. Vuxna kan bara hjälpa din vän om de vet vad som händer!