ATT VARA SÄKER

Hur står man emot trycket att gå med i ett gäng?

Att vara del av en grupp som blir involverad i riskabla och olagliga beteenden, till exempel stöld, att bränna soptunnor eller måla graffiti på busshållplatser, kan verka lockande på grund av adrenalinkicken, (den falska) känslan av makt över andra och att vi är oangripliga – men det är vi inte!

Titta på Vilka är konsekvenserna? så inser du snart att (de skenbara) fördelarna med att vara del av sådana grupper tappar tyngd och betydelse.

Separador

Om du blir pressad att bli en del av en våldsam grupp finns det strategier som du kan ta till för att skydda dig:
 • Säg Nej (sök på Hur står jag emot grupptryck?).
 • Håll dig på avstånd från den gruppen. Om någon kontaktar dig, svara inte i telefonen och svara inte på meddelanden. De ger snart upp.
 • Prata med en vuxen som du litar på, i synnerhet om någon har hotat att skada dig eller har gjort någonting för att skrämma eller såra dig. Det är viktigt att vuxna vet vad som händer, så att de kan hjälpa och skydda dig.
 • Prata med en vuxen som du litar på, i synnerhet om någon har hotat att skada dig eller har gjort någonting för att skrämma eller såra dig. Det är viktigt att vuxna vet vad som händer, så att de kan hjälpa och skydda dig.

 OBSERVARA!

Kom ihåg att ingen har rätt att tvinga dig att göra någonting som du inte vill göra, som du känner dig obekväm med eller som du tror är farligt. Inte ens dina vänner har den rätten.

Separador


Att vara del av en våldsam grupp eller ett gäng, och vilja komma därifrån, är ett modigt och svårt beslut att fatta.

gang e violência de grupo
 • Det är normalt att känna sig skrämd över att lämna gruppen och att vara rädd för att vara ensam efter det.
 • Man kan vara rädd för att man när man lämnar gruppen kanske inte har andra vänner att vara med.
 • Man kanske har blivit hotad eller attackerad av gruppen (eller att den har hotat eller attackerat någon annan som har försökt lämna gruppen).
 • Man kanske gillar gruppen, eller åtminstone några av medlemmarna, och vill inte förlora deras vänskap eller göra dem besvikna.

                      

Separador

Om du är del av en sådan grupp, men vill lämna den, är det väldigt viktigt att prata med någon du litar på, som inte är del av gruppen, till exempel
 • med en vän för att lätta på hjärtat och dela din oro och rädsla
 • med dina föräldrar eller en annan familjemedlem
 • med en lärare eller någon annan i skolpersonalen.