ATT VARA SÄKER

Hur är man del av en grupp?

Din grupp av vänner är ett exempel på en grupp men det finns andra, till exempel

 • din klass i skolan
 • föreningar
 • idrottsklubbar
 • ungdomsgäng. För att få veta mer om detta, se GÄNGVÅLD.

Separador

Att vara del av en grupp ger oss många fördelar, det kan till exempel göra
 • att vi känner oss trygga och får stöd.
 • att vi har personer att dela erfarenheter med, från betydelsefulla stunder till enkla vardagliga aktiviteter.
 • att vi får vara med människor vi tycker om och som betyder någonting för oss.
 • att våra vänskapsförhållanden stärks.
 • att vi mår bra och har roligt.
Separador


segurança em grupo

Att vara del av en grupp innebär många utmaningar, till exempel

 • att kunna lyssna på andra och vara uppmärksam på vad de säger.
 • att hantera åsikter som skiljer sig från våra.
 • att kunna försvara våra åsikter utan att såra andra eller att inte respektera deras åsikter.
 • att acceptera att vi inte alltid har rätt i olika frågor.
 • att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter.
 • att säga ”nej”.
 • att ge med sig.
                                                          
 Separador

Som del av i en grupp gör man ibland dumma saker som man förmodligen inte skulle göra om man var ensam. Det kan bero på

 • att man vill behaga gruppen man tillhör.
 • att gruppen övertalade eller pressade en och satte ens åsikter och övertygelser i andra rummet. För att få veta mer, se Hur står jag emot grupptryck?
 • att det är spännande och riskfyllt.
 • att det vid det tillfället lät som en bra idé.
 • att man inte hade tänkt igenom konsekvenserna av att göra någonting orätt.

Separador

Det är viktigt att ta reda på om tillhörandet till en grupp innebär fördelar för oss, eller om det skadar oss, får oss att må dåligt eller utsätter oss eller andra för riskabla och farliga situationer.

Det är farligt när

 • du och din grupp dras in i riskfyllda beteenden som att dricka alkohol eller ta droger.
 • du och din grupp dras in i slagsmål med rivaliserande grupper.
 • du och din grupp är fysiskt eller verbalt aggressiva mot andra unga människor.
 • du och din grupp tar till våld för att uppnå någonting olagligt, till exempel att stjäla en mobil eller en mp3-spelare.
 • du och din grupp skolkar för att tillbringa mer tid tillsammans ute eller på andra offentliga ställen som till exempel cafét, puben eller shoppingcentret.

Dessa typer av farliga situationer är väldigt vanliga när du är en del av ett gäng eller en våldsam grupp. För att få veta mer, se Gängvåld.