ATT VARA SÄKER

Säker hemma

Seguro em Casa   Om du är ensam hemma.
  • Berätta alltid för någon i familjen att du är ensam hemma.
  • Om någon oväntat ringer på klockan eller knackar på dörren, öppna ALDRIG. Dina släktingar bör meddela att de kommer hem till dig och dina föräldrar bör ha en nyckel.
  • Nämn inte på telefon eller utomhus att du är eller kommer att vara ensam hemma. Om någon som ringer, eller kommer till dörren, ber att få prata med dina föräldrar, säg att de inte är tillgängliga för att prata just nu.
  • Ha alltid telefonnumrena till din familj eller vänner till hands så att du kan ringa dem om du känner dig rädd. I en nödsituation ska du ringa nödnumret, 112.

Separador~

När du är ensam hemma och det uppstår en nödsituation

• Först och främst är det viktigt att ha förberett sig innan. Prata om det med dina föräldrar och kom överrens om vad du ska göra vid en eventuell nödsituation!
• Sätt dig ner med dina föräldrar och skriv en lista över viktiga telefonnummer som kan vara användbara i en nödsituation.
•Kom överens med dina föräldrar om vart du omedelbart ska gå om en nödsituation eller en farlig situation uppstår, till exempel en specifik plats eller en grannes hus.
• Be dina föräldrar att förklara vad du bör göra om någonting händer när du är ensam hemma.
• Ring nödnumret, 112, och förklara lugnt vad som händer så att personen som svarar tydligt kan förstå dig. Säg ditt namn, din adress och ditt telefonnummer och förklara att dina föräldrar inte är hemma. Lyssna uppmärksamt på vad de säger åt dig att göra.
• Ringa dina föräldrar så att de kan komma hem så fort som möjligt.
• Ta dig så snabbt du kan till ett säkert ställe.