ESCONDER PÁGINA
INFORMATION

Sätt inte din säkerhet på spel


Sätt inte din säkerhet på spel. Håll koll!

En informationskampanj för att uppmana barn och ungdomar att söka hjälp i händelse av personliga erfarenheter av våld och för att ge tips om strategier för att vara säker i olika situationer.

 

A tua segurança não é um jogo

A tua segurança não é um jogo