ÄR JAG ETT VITTNE?

Vad är det?

När våld inträffar finns det minst två personer närvarande:

 • OFFER – den person eller grupp som är målet för våldet eller övergreppet som begås av en eller flera förövare i en specifik situation.
 • FÖRÖVARE – den person eller grupp som agerar våldsamt eller aggressivt mot ett offer eller en grupp av offer.

  Beroende på omständigheterna kan det också finnas VITTNEN.
Testemunha  

VITTNEN är

 • de personer som har sett, hört eller befunnit sig i närheten av där en vålds- eller brottssituation har förekommit.
 • de personer som har försökt ingripa för att lösa situationen eller för att hjälpa offret.
 • de personer som har blivit medvetna om vad som har hänt på grund av kontakter med offret eller förövaren eller på grund av deras nära relation med en av dem eller med båda.

 


Separador

Att vara ett VITTNE kan vara en oroande upplevelse.
Man kan till exempel

 • känna att ens eget, eller offrets, liv är i fara
 • vara rädd för att någonting dåligt skulle kunna hända en själv eller offret
 • må känslomässigt och psykiskt dåligt.


  EXEMPEL: om du hör eller ser verbala eller fysiska kränkningar mellan familjemedlemmar.

Separador

Ett vittne kan också bli ett BROTTSOFFER när han eller hon försöker hjälpa till att lösa situationen eller skydda offret och då råkar ut för negativa reaktioner, till exempel fysisk aggression, från personen som är våldsam.

EXEMPEL: om du bevittnar ett rån på gatan och rånaren, efter att ha blivit medveten om din närvaro, försöker skrämma, hota eller attackera dig.


Separador

Om du bevittnar en våldsam situation eller ett brott finns det saker du kan göra för att hjälpa till.
För mer information, sök på Vad ska jag göra?