ATT VARA SÄKER

Hur skaffar jag vänner?

? Finns det bra och dåliga vänner?

Seguro com os Amigos  

Ja, det finns det!

Bra vänner...

 • stöttar dig
 • lyssnar på dig
 • oroar sig för dig
 • respekterar dig
 • accepterar dig som du är
 • berättar sanningen för dig
 • visar dig tillgivenhet
 • gör så att du mår bra.

Dåliga vänner...

 • manipulerar dig
 • använder dig
 • sårar dig
 • är aggressiva eller våldsamma mot dig
 • säger elaka saker om dig
 • gör så att du blir ledsen.

För att få veta mer, se Mobbning.

Separador

Det är väldigt viktigt att ha vänner och det är en del av vår utveckling, särskilt när vi är tonåringar.

Vi tillbringar mycket tid med våra vänner, och de utmaningar som de upplever är nästan alltid samma som vi måste handskas med hos oss själva.

Vänner är väldigt viktiga. Det är tillsammans med dem som vi delar de bra saker som händer oss. Vi tar även kontakt med dem för att få hjälp och stöd när vi har problem, känner oss ledsna över eller oroliga för någonting.

Det är särskilt viktigt att finnas där och stötta våra vänner när de har det svårt. Kom dock ihåg att

 • när en vän berättar för dig vad som bekymrar eller oroar honom eller henne så har du inte alla svar eller de rätta svaren!
 • viktigare än att ge råd är att ge honom eller henne tid så att han eller hon kan berätta för dig vad som står på;
 • det är viktigt att du visar din vän att du är villig att lyssna uppmärksamt på honom/henne;
 • du bör visa din vän att du förstår och att du kommer att stå vid hans/hennes sida vad än som krävs;
 • det kommer att finnas problem som du inte kan hjälpa till att lösa, hur än mycket du försöker eller önskar! Om du tror att din vän befinner sig i en farlig situation, försök hitta hjälp (även om din vän inte vill det!)
 • berätta för en vuxen som du litar på om vad som händer! Vuxna kan bara hjälpa och skydda din vän om de vet vad som händer!


  För att få veta mer, läs Vad ska jag göra?.


  Separador

  Vänner

  • bör stötta dig när du behöver det
  • finns där för att lyssna på dig när du behöver lätta på hjärtat
  • anstränger sig för att se saker ur ditt perspektiv
  • tvingar dig inte att göra saker som du inte vill göra
  • utsätter dig inte för risk
  • respekterar dig och dina åsikter, i synnerhet när de skiljer sig från deras
  • accepterar att du har rätt att ha fler vänner och tillbringa tid med dem
  • accepterar att du har rätt att ha ditt eget utrymme och privatliv
  • får dig att må bra och känna dig lycklig!

Glöm inte! Du har skyldigheter gentemot dina vänner, men de har också skyldigheter gentemot dig!

När detta inte händer, och vi känner oss ledsna, oroliga, obekväma eller rädda, eller när vi inser att vi får våra vänner att känna sig på det sättet, är det något fel på den vänskapen.

Vad kan man göra?För att få veta mer, läs Hur löser man konflikter?.


Separador

? Vad ska du göra när du träffar någon?

TA INITIATIVET! Om du är med dina vänner, till exempel en fest, kan du presentera dig för nya människor på ett trevligt och artigt sätt (till exempel ”Hej! Hur är läget? Jag heter Maria (...), vad heter du?”).

DET FÖRSTA INTRYCKET STÄMMER INTE ALLTID.
Vi kan ibland få fel eller negativ uppfattning om någon när vi träffar honom eller henne för första gången. Se inte detta intryck som det sanna eftersom det kan finnas en orsak. Personen kan ha varit nervös (som du kan vara när du träffar någon för första gången), mått dåligt eller varit sjuk.

PRATA.
Eftersom du inte känner personen väl, prata om neutrala ämnen (till exempel ”vilken skola går du på?”) och ställ inte personliga frågor (till exempel ”har du pojkvän eller flickvän?”). Personliga frågor kan göra att personen känner sig obekväm i din närvaro... det är bättre att ställa dem när ni är mer bekväma med varandra och litar på varandra.

STÄLL ÖPPNA FRÅGOR
(till exempel ”hur känner du kompisen som presenterade oss för varandra?”) hellre än ja- och nej-frågor.

TILLTALA PERSONEN MED HANS ELLER HENNES NAMN.
Efter att någon har presenterats för dig (eller efter att du tagit initiativ till att presentera dig själv), använd hans eller hennes namn under er konversation och i de frågor du ställer. Du behöver givetvis inte göra det varenda gång du säger någonting till dem, eftersom det kan låta konstigt! Att använda deras namn är inte bara en signal om att du är uppmärksam på konversationen, utan det gör även att den andra personen känner sig lyssnad på och befinner sig i gott sällskap. Om du inte kommer ihåg personens namn, be honom eller henne artigt att upprepa det.

TITTA OCH LE.
Att behålla ögonkontakt och le när du pratar med någon gör att den andra ser dig som någon som är trevlig.

VISA INTRESSE.
Att se på den andra personen medan han/hon pratar, le eller nicka, är ett sätt att säga (utan att faktiskt säga något) att du lyssnar och är intresserad.

BETE DIG NATURLIGT.
Det finns ingen poäng med att försöka skapa ett intryck som inte är sant, till exempel att du har rest mycket eller att du gör många saker (som du faktiskt aldrig har gjort). Ju mer naturligt och avslappnat du uppträder, desto mer bekväm kommer den andra personen att känna sig i din närvaro, och desto lättare kommer ert samtal att utvecklas.

BEHÅLL KONTAKTEN.
Om du tyckte om att prata med någon som du träffat, varför byter ni inte mejladresser, till exempel? Kom dock ihåg att det är viktigt att se till att du är säker! Lämna inte ut privat information, till exempel din adress, i onödan till någon som du just träffat.

SATSA OCH VAR TÅLMODIG.
Vänskapsförhållanden byggs inte på en gång.