ESCONDER PÁGINA
Kontakt

Unga BOJ (Brottsofferjourernas Riksförbund)
Webbplats: www.ungaboj.se
E-post: unga@boj.se 
Brottsofferjourernas telefoncentral: 0200-21 20 19

Stödcentrum för unga brottsoffer
Det finns stödcentrum för unga på många orter i landet. Titta på din kommuns webbplats för information. På stödcentrum i Göteborgs webbplats finns också en lista: www.ungabrottsoffer.se/andra_stodcentra.asp

Barnens Rätt I Samhället, BRIS
Webbplats: www.bris.se
E-post: info@bris.se
BRIS-telefonen: 116 111
Bris vuxentelefon: 077-150 50 50

UMO – din ungdomsmottagning på nätet
På UMO finns också kontaktuppgifter till alla lokala ungdomsmottagningar.
Webbplats: www.umo.se

Barn- och elevombudet på Skolinspektionen, BEO
Webbplats: www.skolinspektionen.se
E-post: beo@skolinspektionen.se
Tel: 08-586 080 00

RFSL:s Brottsofferjour
Webbplats: www.rfsl.se/brottsoffer
E-post: boj@rfsl.se
Tel: 020-34 13 16

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
Webbplats: www.roks.se
E-post: info@roks.se
Tel: 08-442 99 30

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Webbplats: www.kvinnojour.com
E-post: info@kvinnojour.com
Tel: 08-642 64 01

Terrafem (Jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett stort antal språk)
Webbplats: www.terrafem.org
E-post: info@terrafem.org
Jourtelefon: 020-52 10 10

Rädda Barnen
Webbplats: www.rb.se
E-post: info@rb.se
Tel: 08-698 90 00