ATT VARA SÄKER

Hur löser man konflikter?

? Vad är en konflikt?

Det är normalt att ha konflikter. En konflikt är att man tycker olika eller ett missförstånd mellan människor angående idéer, värderingar, åsikter eller beteenden. 

Ofta uttrycks den genom negativa beteenden och känslor, såsom fysiskt, psykiskt eller verbalt våld och oro.

Våld kan uppstå som ett NEGATIVT sätt att lösa en konflikt. Det finns dock POSITIVA alternativ som kan hjälpa dig att hantera utmanande situationer.

Glöm inte att konflikter är en del av förhållanden! Det som är viktigt är att sträva efter att lösa dem på ett positivt sätt, utan att ta till någon typ av aggression eller våld.


Separador

? Vilka situationer kan orsaka konflikter mellan vänner eller klasskompisar?
  • att inte känna sig accepterad
  • att ha olika åsikter om saker
  • att inte kunna bestämma vilken aktivitet att ägna sig åt
  • att pressa den andra att göra saker som denne inte vill göra.
Separador
? Vilka strategier kan jag använda för att lösa konflikter?
  • Ta lite tid för dig själv – försök lugna ner dig och tänk över situationen. Ta till exempel ett djupt andetag eller gå ut.
  • Erkänn att det finns ett problem – försök att tala om problemet med den andra personen och säg att du inte tycker om det som hände. Hantera situationen utan att komma med personliga anklagelser eller att peka ut den andra personens brister. Fokusera på problemet, på vad du tycker om det som hände och hur det fick dig att må. Förklara lugnt vad du inte tyckte om i det som han eller hon sa eller gjorde och hur det får dig att må. Det är lika viktigt att yttra din åsikt som det är att lyssna på den andra personens version.
  • Förhandla – prata med den andra personen och arbeta tillsammans för att nå ett resultat som ni båda kan vara överens om.
  • Be om ursäkt om du tycker att du hade fel – en uppriktig ursäkt är ofta tillräcklig för att få slut på och lösa en konflikt.
  • Be en vuxen om hjälp om du inte tror att du kan lösa saken på egen hand.