ÄR JAG VÅLDSAM?

Strategier för att undvika att vara våldsam

? Vad kan man göra för att lösa eller kontrollera våldsamt beteende?
  • Det är viktigt att du erkänner dina misstag och tar ansvar för dina handlingar. Be om ursäkt till personen som du gjorde illa. Om du tror att den personen kanske skulle känna sig obekväm tillsammans med dig, be att någon annan är där när du ber om ursäkt – en vän eller klasskompis till den personen, eller en lärare.
  • Det är normalt att känna vrede och frustration. Om du känner att du håller på att bli arg på någon eller någonting, stanna upp och lugna ner dig genom att tänka på någonting annat, ta ett djupt andetag eller räkna till 10.
  • Tänk innan du agerar. Oöverlagda beslut är ofta felaktiga och får negativa konsekvenser. Om du frågar dig själv ”hur gynnas jag av detta våldsamma beteende?” eller ”hur skulle jag känna eller tänka om någon gjorde samma sak mot mig?” kanske du hindrar dig själv från att göra dåliga val och bete dig på fel sätt.
  • Försök att identifiera och förstå vad som gör att du känner dig arg och irriterad, på så sätt kommer du att kunna förutse eventuella negativa reaktioner och ersätta dem med mer lämpliga reaktioner, till exempel att gå iväg från den person som irriterar dig, att lämna platsen där du är istället för att bli aggressiv eller våldsam.
  • Du kan även lätta på eller uttrycka dina negativa känslor på icke-våldsamma sätt. Idrott, till exempel cykla, spela fotboll, dansa eller springa, är ett bra sätt att lätta på trycket.
  • Unna dig själv att slappna av, till exempel lyssna på musik, se en film, läs en bok, ta en promenad.
  • Prata med någon du litar på om de våldsamma beteendena. Du kan till exempel prata med en lärare, kurator eller psykolog för att lätta på hjärtat angående det som har hänt och för att få råd.