ATT VARA SÄKER

Säker i kollektivtrafiken

Seguro nos Transportes  
  • Välj den buss, tunnelbane- eller tågvagn där det finns flest människor eller där dina vänner är.
  • Sitt så nära chauffören som du kan.
  • Välj att sitta långt från dörrarna.
  • Byt sittplats om någon sätter sig bredvid dig och du känner dig obekväm.
  • Undvik folktomma busshållplatser eller tågstationer.
  • Lägg din ryggsäck eller väska i knät när du åker.
  • Lämna aldrig dina saker utan uppsikt och ta alltid med dig dem var du går.
  • När du reser är det viktigt att du är medveten om vad som händer runtomkring dig. Använd inte hörlurar, laptop eller mobiltelefon. Om du måste använda telefonen, välj en diskret ringsignal eller ha på ljudlöst.
  • Visa inte upp eller förvara stora summor pengar synligt, särskilt sedlar. Om du måste betala en biljett med en sedel av hög valör, gör det diskret och stoppa genast undan växeln.


Separador