ESCONDER PÁGINA
ÄR JAG ETT VITTNE?

Vanliga frågor

Kan vittnen anklagas om de inte berättar sanningen?

Ja. Om åklagaren har starka skäl att tro att vittnet har ljugit i domstolen kan åtal avseende mened väckas mot vittnet.

Jag har kallats för att vittna. Är jag skyldig att gå dit?

Ja! Ett vittne som kallats till domstol är skyldig att vittna. Undantagna är nära släktingar till den svarande, som kan vägra att vittna, och personer som lyder under yrkesmässig tystnadsplikt och som beordrats att vittna, om brottet är allvarligt och deras vittnesmål är avgörande för att avslöja sanningen.

Jag är ett vittne och jag kan inte komma till rättegången. Vad kan hända?

Om du vet i förväg att du inte kommer att kunna närvara ska du genast ringa eller skriva till domstolen och informera om detta. Giltig orsak kan till exempel vara att du blivit sjuk. Då måste du kunna visa upp ett läkarintyg.
Att vara i skolan eller på jobbet är inte en giltig anledning att inte närvara vid en rättegång. Om du inte har ett giltigt skäl för att inte komma till domstolen så kan du få betala vite, en slags straffavgift. Domstolen kan även be polisen hämta dig och föra dig till domstolen.

Jag kan inte närvara den dag och den tidpunkt som rättegången är satt till. Kan någon vittna å mina vägnar?

Nej. Ett vittnesmål är personligt och kan inte göras genom någon annan.

Jag skulle vilja ha någon med mig under processen. Vad behöver jag göra?

Som brottsoffer kan du ta med dig en stödperson till förhör under förundersökningen och under rättegången. Du kan du välja någon som du redan känner eller vända dig till exempelvis Stödcentrum för unga brottsoffer eller Unga BOJ. För kontaktuppgifter, se Var kan jag få stöd?.
Vid vissa typer av brott har du som brottsoffer även rätt till stöd av en jurist före och under rättegången, ett så kallat målsägandebiträde.