ESCONDER PÁGINA
LEAD

LEAD

PROJEKT LEAD – INFORM TO PREVENT

LEAD - inform to prevent (informera för att förebygga) är ett europeiskt projekt, medfinansierat av Europeiska kommissionen under Generaldirektoratet för rättsliga frågor. Projektet drivs av den portugisiska organisationen för brottsofferstöd (Portuguese Association for Victim Support, APAV). APAV:s partners i projektet är:

Separador

Projektets huvudsyfte är att utveckla och sprida information om gatuvåld och olika typer av våld mellan barn och unga genom:

  • en webbplats med information om olika typer av våld, säkerhetsstrategier och strategier för att söka hjälp, metoder för att lösa konflikter och andra sociala utmaningar;
  • en informationskampanj för att uppmana barn och ungdomar att söka hjälp i händelse av personliga erfarenheter av våld och för att ge tips om strategier för att vara säker i olika situationer;
  • en skolkalender med information om olika typer av våld, förebyggande strategier, säkerhetsstrategier samt strategier för att söka hjälp och för att hantera sociala konflikter och problem.