ATT VARA SÄKER

Var kan jag få mer information och stöd?

Här finns en lista med webbplatser för några ideella organisationer och andra verksamheter som erbjuder råd, stöd och hjälp till ungdomar. De vänder sig till dig som är, eller känner någon som är, utsatt för brott eller vittne till brott. Du kan också kontakta dem eller titta på deras webbplatser om du behöver information om våld mellan unga. Även den som själv använder våld och vill få hjälp att sluta kan få stöd.

Separador

På listan finns även andra webbplatser med information som kan intressera dig.