ATT VARA SÄKER

Sunda och osunda parförhållanden

Seguro no Namoro  

Att ha en pojkvän eller flickvän kan vara väldigt spännande, men det kan också vara lite skrämmande.
Det är normalt att vara osäker på vad som skulle kunna hända i framtiden och om utmaningarna i relationen. Vanliga fundering kan vara

 • Gillar han eller hon verkligen mig?
 • Kommer vi att vara tillsammans för evigt?
 • Kan jag lita på honom eller henne?
 • Tänk om han/hon vill att vi börjar ha sex? Vill jag det? Om inte - Ska jag ge med mig? Hur länge bör jag vänta?
 • Tänk om jag slutar tycka om honom/henne? Hur kan jag berätta det för honom/henne?
 • Hur kan vi lösa konflikter och gräl?
 • Tänk om jag vill avsluta förhållandet?

Att möta utmaningar är en del av livet. Detta kommer dock att vara lättare om vi känner oss lyckliga, trygga, och om vi kan bedöma situationen på ett riktigt sätt innan vi fattar något beslut.

Det bästa vore att kunna diskutera några av dessa frågor med din pojkvän eller flickvän. Du skulle även kunna prata med någon som är äldre och mer erfaren.

Det finns en viktig detalj: det är normalt att känna tvivel. Lika viktigt är det att försöka få svar på alla dina frågor.

Det är även viktigt att kunna bedöma hur vi mår i vårt förhållande. Det kan hjälpa oss att identifiera problem som kanske finns, och därefter arbeta på att lösa dem.

De saker vi kan känna, se och höra när vi upplever sunda förhållanden är väldigt olika de saker vi kan känna, se och höra i ett osunt förhållande.

I ett sunt förhållande...
Separador

 Vilken sorts saker ser du människor göra?
 • de skrattar
 • de har roligt
 • de gör saker tillsammans, men även på varsitt håll
 • de har sina egna intressen
 • de är lyckliga
 • de är självständiga
 • de är inte alltid ensamma med den andra personen utan de har en grupp vänner
 • de behandlar varandra lika
 • de behandlar varandra med respekt.

  Vilken sorts saker kan du höra? 
   
  • skratt
  • positiva och stödjande kommentarer
  • uppmuntrande ord
  • beröm.

   Hur känner sig människor?

   • lyckliga
   • självsäkra
   • respekterade
   • självständiga
   • önskade
   • stödda
   • lyssnade på
   • tillfredsställda i sina personliga intressen och behov.

I sunda förhållanden finns det... Separador

 • RESPEKT för varandras åsikter
 • TILLIT till varandra, till att den andra kommer att finnas vid vår sida, även om de har åsikter, beteenden eller preferenser som skiljer sig från våra
 • STÖD, tro och ömsesidig hjälp
 • SÄKERHET och stunder som delas och som alltid är fria från våld
 • ÄRLIGHET och kommunikation som är fri från kritik, manipulation eller anklagelser
 • ANSVAR för de beteenden och attityder som visas upp
 • PERSONLIG FRIHET utan att inkräkta på den andras utrymme eller använda någon typ av våld
 • FÖRHANDLING, ett gemensamt sökande efter lösningar på konflikter och meningsskiljaktigheter och att acceptera olika åsikter.

I ett osunt förhållande...Separador

Vilken sorts saker ser du människor göra?

 • de är skrämda
 • de är deprimerade
 • de grälar jämt
 • de är olyckliga
 • de är kontrollerande
 • de är svartsjuka
 • de är inte tillsammans med andra vänner
 • överdrivet beroende av varandra
 • de gör allting tillsammans
 • personliga intressen tillgodoses inte.

  Vilken sorts saker kan du höra?
 • gräl
 • gråt
 • förolämpningar
 • raseri
 • klagomål.

  Hur känner sig människor?
 • tomma
 • skrämda
 • ledsna
 • hopplösa
 • kontrollerade
 • isolerade
 • sårade
 • rädda. 

I osunda förhållanden finns det...
Separador

 • MAKT, KONTROLL och TRAKASSERIER genom verbala och fysiska handlingar som gör att vi känner oss skrämda
 • ISOLERING och kontroll över våra steg, aktiviteter och vänskapsförhållanden
 • FÖRNEKANDE av den negativa inverkan som aggressivt, skrämmande eller våldsamt beteende har på oss själva
 • HOT mot oss, våra ägodelar eller våra släktingar
 • Fysiskt VÅLD och verbala, känslomässiga, psykiska, sexuella och/eller finansiella övergrepp

Separador

OBSERVARA!

Våld är ett hinder för utvecklingen av positiva och sunda förhållanden. Om du tror att våld förekommer i ditt förhållande, sök på Våld i unga parförhållanden för att få mer information.