ESCONDER PÁGINA
Övergrepp på internet

vanliga frågor

Är enstaka negativa kommentarer om någons status eller foto övergrepp?

Kommentarer om personens status eller om hans eller hennes foton kan uppfattas som övergrepp med avsikt att förödmjuka, skada eller såra en viss person. Det är viktigt att alltid tänka efter innan du postar kommentarer på nätet, i synnerhet i sociala nätverk. Om du ställer dig själv frågan ”hur skulle jag känna mig om någon sa det här om mig?” och svaret på frågan är negativt eller obehagligt så är det bästa alternativet att inte kommentera. En obehaglig kommentar, utöver att göra så att den andra personen mår dåligt och känner sig obekväm, ses gång på gång av många människor, vilket ökar risken för oväntade grader av motreaktioner.

Sker internetövergrepp bara när vi godkänner personer vi inte känner som ”vänner”?

Internetövergrepp kan begås av alla. Att inte godkänna personer du inte känner som vänner skyddar dig från många faror. Det är också viktigt att komma ihåg att personer som du känner, som kanske är (eller kanske inte är) aggressiva mot dig i verkliga livet, även kan begå övergrepp på nätet. Kom därför alltid ihåg att följa de förslag vi ger i Sociala nätverk och ny teknik och i säker på internet.

Är det lika allvarligt att säga någonting negativt på internet som att säga det personligen?

Det är fel att tänka att den inverkan som en negativ, förolämpande eller förödmjukande kommentar har är mindre om den görs på internet. Att råka ut för en förolämpning på internet kan ha lika stor eller till och med större inverkan på offret än om förolämpningen gjorts personligen. Den person som utsätts för förolämpningen, på internet eller personligen, känner sig ofta ledsen, skamsen och sårad. Faktumet att förolämpningen gjorts på internet kan bli ännu mer smärtsamt med tanke på den offentliga exponering som den förknippas med, det vill säga att alla kan se förolämpningarna och kan förstärka och upprepa dem.

Finns det något sätt att kontrollera övergrepp på internet?

Sociala nätverk, bloggar och chattar har funktioner för att anmäla grovt innehåll. Om du utsätts för en kommentar, eller om du ser att någon har utsatts för aggressiva, obehagliga eller förödmjukande kommentarer, kan du anmäla situationen på webbplatsen. Vanligtvis finns det mejl, länkar eller instruktioner för detta syfte. I sociala nätverk kan du även blockera personen eller gruppen och stoppa dem från att skriva på eller komma åt din profil. Du kan även prata med en vuxen som du litar på och be om råd om vad du ska göra.