Övergrepp på internet

hur påverkar det offret?

Att vara ett offer för internetövergrepp kan vara en väldigt svår upplevelse.
Om någon använder internet och ny teknik för att såra, hota, skada eller genera dig kan du känna dig ledsen och osäker.

Om du upptäcker att förövaren är en vän kan dina känslor av sorgsenhet och besvikelse över allt som händer bli ännu mer intensiva och kan fördjupas av känslan av svek och förvirring. Det är svårt att förstå hur en person som du litade på är kapabel att såra och skada dig på det sättet.

Det kan också hända att du är ett offer för internetvåld som utövas av någon du inte känner. I dessa fall kan osäkerheten och ovissheten vara större eftersom du inte vet vem som gör det mot dig och vilka dennes motiv är.

Oavsett om du känner förövaren eller inte så är det vanligt att känna

  • skuld och skam över det som händer
  • rädsla för att berätta för någon om vad som händer
  • förvirring eftersom man inte förstår orsaken till övergreppen
  • ilska och känslan av att vara orättvist behandlad på grund av att någon försöker såra en på ett sådant sätt
  • ensamhet eftersom man känner att det som händer inte händer andra, och att man inte kommer att få hjälp
  • oro och osäkerhet eftersom man inte vet hur man ska lösa situationen
  • rädsla för att våldet kommer att fortsätta eller öka
  • rädsla för att förövaren, utöver det ”virtuella” våldet, även kommer att skada en fysiskt.

För att ta reda på vad du kan göra om du är ett offer för internetövergrepp, se Strategier för att skydda dig själv.