ESCONDER PÁGINA
Våld i nära relation

vanliga frågor

Sker våld i nära relation bara mellan föräldrar?

Våld i nära relation behöver inte bara innebära våldshandlingar mellan gifta eller samboende par. Andra exempel på våld i nära relation är

  • barn  som utsätts för fysisk, verbal, sexuell och psykisk misshandel av exempelvis sina föräldrar, styvföräldrar eller far-/morföräldrar
  • föräldrar som utsätts för fysisk, verbal, sexuell och psykisk misshandel av exempelvis sina barn
  • far-/morföräldrar som utsätts för fysisk, verbal, sexuell och psykisk misshandel av exempelvis sina barn, svärsöner/svärdöttrar eller barnbarn
  • att bevittna fysisk, verbal, sexuell och psykisk misshandel mot en närstående (till exempel att pappa misshandlar mamma)
  • att bevittna fysisk, verbal, sexuell och psykisk misshandel mot andra släktingar (till exempel av pappans släktingar mot mammans släktingar).

Finns våld i nära relation i familjer tillhörande alla sociala klasser?

Ja! Våld i nära relation är något som händer i alla typer av familjer, oberoende av social klass eller välstånd. Troligtvis hör du oftare talas om fall av våld i sämre lottade familjer, vilket beror på den sociala oro som omger familjer med ekonomiska problem och på mediabevakningen av fall där fattigdom, arbetslöshet, otrygghet och våld förekommer tillsammans.

Var äger våld i nära relation rum?

Vanligtvis förknippas våld i nära relation med hemmet och många gånger sker våldet i hemmet mellan människor som bor tillsammans. Det finns dock situationer där våldet äger rum på andra platser, till exempel på gatan, eller inbegriper människor som inte bor tillsammans, till exempel en pojkvän och en flickvän, som fortfarande är våld i nära relation.

Bör man aldrig blanda sig i privata angelägenheter?

Om du har sett eller hört våld mot någon anhörig, till exempel av din pappa mot din mamma, så finns det saker du kan göra. Om du försöker skydda den person som skadas kan du riskera att utsätta dig själv för angrepp, eftersom den person som är aggressiv kan reagera på ett våldsamt sätt mot dig. Om någonting händer är därför det bästa du kan göra att hitta en annan vuxen, till exempel en annan anhörig som bor hemma hos dig eller en granne. I en nödsituation kan du ringa 112. När du ringer, försök att så tydligt som möjligt säga ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Personen som svarar när du ringer kommer att be dig förklara vad som händer.