Våld i nära relation

hur påverkar det offret?

Det är viktigt att vara medveten om de reaktioner och känslor som kan vara förknippade med en sådan upplevelse.

När den våldsamma situationen äger rum är det vanligt:

  • att ha svårt att tro och acceptera att man är ett offer för våld i sitt eget hem;
  • att skämmas för att berätta för andra om vad som pågår;
  • att känna sig skyldig och tänka att man, på något sätt, är ansvarig för det som händer, eller att ingenting skulle ha hänt om man själv hade agerat annorlunda;
  • att vara rädd för att den som begår övergreppen får reda på att man söker hjälp från någon annan, eller att man har berättat om vad som pågår;
  • att inte vilja berätta för någon om vad som händer eftersom man inte vill splittra sin familj eller skada den som begår övergreppen;
  • att känna sig ledsen eftersom man tror att man inte kommer att bli trodd eller få hjälp.
rapaz triste    

Att vara utsatt för våld kan också ha en negativ effekt på självförtroendet och på sättet att se på sig själv. Till exempel kan vissa barn och unga människor känna att de är värdelösa eller att de har något negativt karaktärsdrag som får deras föräldrar eller vårdnadshavare att begå övergrepp mot dem.


Separador

Det kan vara svårt att relatera till andra.
Det är vanligt att distansera sig från vänner och klasskompisar och att undvika aktiviteter som man tidigare tyckte om, till exempel att gå ut med vänner.

Det är även vanligt att barn och unga människor som utsätts för misshandel har problem i skolan. Betygen kan sjunka liksom uppmärksamheten i klassrummet och man kan känna sig mindre intresserad och motiverad att plugga.

Fysiska symptom som är förknippade med våldet kan också uppstå, till exempel:
  • sår och skador
  • minskad aptit
  • sömnsvårigheter
  • huvudvärk, magont, yrsel, illamående.