Våld i nära relation

vad är det?

Våld i nära relation är när en person skadar en annan person som är, eller var, dennas partner eller som tillhör samma familj.

Det kan ske mellan människor som dejtar, bor ihop, har barn tillsammans eller är gifta med varandra. Det kan även ske mellan människor som har ett förhållande men bor var för sig. Våld i nära relation kan också inträffa efter att ett förhållande tagit slut.

Separador

Violência Doméstica  Att som barn eller ung bli utsatt för våld från en föräldrer eller vårdnashavare är en allvarlig typ av våld i nära relation.Separador

?

Vilka typer av våld kan man utsättas för i familjen?

PSYKISK OCH KÄNSLOMÄSSIG MISSHANDEL:

  • är när dina föräldrar eller vårdnadshavare hotar, kritiserar, skrämmer eller på andra sätt kränker dig;
  • är när dina föräldrar eller vårdnadshavare ständigt förbjuder eller hindrar dig från att umgås med dina vänner eller någon annan betydelsefull person, till exempel genom att låsa in dig hemma, och därmed hindrar dig från att träffa andra eller från att få stöd och vänskap av andra.

FYSISK MISSHANDEL:

  • är när dina föräldrar eller vårdnadshavare försöker kontrollera, förödmjuka eller straffa dig genom att använda, eller hota med att använda, fysiskt våld;
  • är till exempel att slå eller sparka dig, att kasta föremål mot dig, att binda eller spärra in dig, att bita eller bränna dig.

SEXUELLT VÅLD:

  • kan innebära oönskade sexuella kommentarer eller närmanden, att tvinga dig att utföra sexuella handlingar med andra, att tvinga dig att delta i videofilmer eller foton som inbegriper sexuell interaktion med andra, att tvinga dig till aktiviteter som inbegriper sexuell exhibitionism eller pornografi, att röra vid dina könsorgan och anal, vaginal eller oral penetration med kroppsdelar eller föremål;
  • kan utföras under tvång, fysiskt våld eller hot om fysiskt våld.

Separador

ARBETSUTNYTTJANDE:

  • är när dina föräldrar eller vårdnadshavare tvingar dig att utföra uppgifter eller aktiviteter som är uppenbart orimliga, eller som bara bör utföras av vuxna, och som kan vara skadliga för din hälsa eller utveckling eller påverkar din prestation i skolan.
adolescente triste   

Separador

FÖRSUMMELSE:
  • är när personer som borde ta hand om dig och skydda dig (vanligtvis dina föräldrar) inte gör det, till exempel genom att försumma din hälsa, hygien, matförsörjning eller utbildning;
  • är när dina föräldrar eller vårdnadshavare inte visar intresse för dina problem och inte ger dig den tillgivenhet och uppmärksamhet som du behöver för att känna dig älskad och önskad.


ATT BEVITTNA VÅLD I NÄRA RELATION:

  • är att se eller höra någon i familjen bli utsatt för en brottslig handling av en annan familjemedlem, till exempel när du ser eller hör din pappa misshandla din mamma. Att som barn eller ungdom bevittna våld mot någon i familjen är en allvarlig typ av psykisk misshandel.

Om dina föräldrar eller andra närstående vuxna, till exempel dina far- eller morföräldrar eller andra släktingar, utsätter dig för våld har du rätt att be om hjälp.
För att veta mer, läs Strategier för att skydda dig själv.