ESCONDER PÁGINA
Sexuellt våld

vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan sexuellt utnyttjande av barn och våldtäkt?

Båda är typer av sexuellt våld, men de utgör olika brott.
Våldtäkt är när någon använder våld eller hot för att genomföra ett samlag, eller liknande sexuell handling. Våldtäkt sker inte bara genom slidsamlag. Det kan även ske genom analsex, oralsex eller genom att någon för in föremål eller fingrar i slidan eller analöppningen.
Att ha samlag med en person som befinner sig i hjälplöst tillstånd räknas också som våldtäkt. Det kan till exempel vara om man är full, drogad eller har en funktionsnedsättning eller sjukdom, som gör att man inte har möjlighet att säga nej och försvara sig.
Även samlag eller annan allvarlig sexuellt kränkande handling mot barn under 15 år definieras som våldtäkt – oavsett om förövaren har använt våld och hot eller inte. 
Sexuellt utnyttjande av barn är sexuella handlingar med personer under 15 år som inte faller in under våldtäkt. Även om det bevisas att barnet inte tvingats att utföra dem så är brottet straffbart.

Vad betyder dejtvåldtäkt?

En dejtvåldtäkt sker när någon tvingas ha samlag (genom hot, våld, fysisk styrka eller strategier som hindrar offret från att ge sitt samtycke när offret är påverkat av alkohol eller droger) av en person som han eller hon har gått ut med (det vill säga dejtar) eller just har träffat. Kom ihåg att ingen har rätt att tvinga dig att ha sex! Sex bör alltid vara resultatet av egen vilja och av att alla deltagande personer fattar ett ömsesidigt beslut.

 

Ingår det alltid fysiskt våld i sexuellt våld?

Sexuellt våld sker inte alltid genom användandet av fysisk styrka eller våld. Förövaren kan använda subtila eller icke-fysiska strategier för att uppnå samma mål: att hota, utpressa, försätta offret i medvetslöst tillstånd, att utnyttja offrets förtroende för honom/henne eller att förvirra offret (i synnerhet när offren är barn, att få dem att tro att det som hände är normalt).

 

Sker sexuellt våld på grund av offrets utmanande beteende?

Det är en ursäkt som förövaren använder för att undergräva sina handlingar. Oavsett offrets beteende kan det aldrig användas som ett rättfärdigande av sexuellt våld. Den person som är ansvarig för sexuellt våld är den som utövar det, och aldrig den som är måltavla för sådant våld.

Anses det enbart vara sexuellt våld när man har tvingats till samlag?

exuellt våld omfattar en rad sexuella handlingar. Samlag är bara ett exempel. Andra exempel är: påtvingad oralsex eller onani; oönskade smekningar av könsorganen; påtvingad exponering för filmer av erotisk eller pornografisk natur; inblandning och deltagande i denna typ av material eller utövande av prostitution.

Är det offrets fel om han eller hon våldtas när han eller hon är full eller påverkad av andra droger?

Det är viktigt att ansvaret läggs på den som begår våldtäkten! Först och främst, om offret är påverkat av alkohol eller droger är han eller hon inte i stånd att fatta välgrundade beslut om sitt beteende. Förövaren är väl medveten om att offret inte mår bra och inte kommer att samtycka till samlag. Om offret aldrig sa ja eller om han eller hon sa det inledningsvis men ändrade sig måste den andra personen respektera det och inte uppmana till en sexuell relation. Därför är förövaren den enda person som är ansvarig, oavsett omständigheterna och offrets beteende.

Om jag kände njutning under påtvingat samlag, bär jag då skulden för det som hände?

Faktumet att offret har utnyttjats sexuellt eller våldtagits är uteslutande förövarens ansvar. Skulden för ett sådant beteende ska alltid läggas på förövaren. Att känna njutning under en påtvingad sexuell interaktion är möjligt av en väldigt enkel anledning: våra kroppar är skapta för att reagera på sexuell beröring. Fortplantningssystemet, hormonsystemet och nervsystemet är de huvudsakliga mekanismer som ansvarar för denna inre kroppsliga process. Det är viktigt att komma ihåg att även om du kände viss njutning så betyder det inte att du tyckte om det och inte heller att du på något sätt bär skulden för det sexuella våldet.