Sexuellt våld

hur påverkar det offret?

Om du har utsatts för våldtäkt, kom ihåg att inget av det som hände är ditt fel! Ingenting som du kan ha sagt eller gjort rättfärdigar det faktum att du tvingades eller lurades till att bli sexuellt involverad med en annan person. Ingen har rätt att tvinga dig till sex mot din vilja, inte ens de människor som du står nära.

Ansvaret för vad som hände är inte ditt. Den enda person som är ansvarig för vad som hände dig är den person som angrep dig.

Separador

Att bli offer för sexuellt våld är en svår livsupplevelse som kan medföra negativa konsekvenser på olika nivåer, skada det fysiska och känslomässiga välbefinnandet och till och med sättet på vilket offret relaterar till andra människor.

Sexuellt våld kan medföra negativa konsekvenser för offrets hälsa, till exempel

 • skador med anknytning till det våld eller den fysiska styrka som använts för att fullborda handlingen
 • skador med anknytning till själva det sexuella våldet, till exempel smärta, blödningar, flytningar
 • hälsoproblem som till exempel sexuellt överförbara sjukdomar som HIV, könsherpes eller klamydia
 • oönskade graviditeter

Kom ihåg att sexuellt våld inte alltid kan ses på utsidan. Det finns fall där sexuellt våld är väldigt subtilt, till exempel smekande av könsorganen... och inte lämnar fysiska skador eller spår.

Separador

  violência sexual  

Konsekvenserna av sexuellt våld kan vara särskilt kännbara på en känslomässig nivå, vilket leder till olika negativa känslor, till exempel

 • chock (särskilt när våldet utförs av någon du känner och litade på)
 • ilska
 • självanklagelse
 • känna sig värdelös
 • rädsla för att det ska hända igen
 • rädsla för att vara ensam
 • rädsla för förövaren, eller att något dåligt kommer att hända honom/henne (i synnerhet när offret och förövaren känner varandra)
 • skam för att berätta för någon om vad som hänt
 • rädsla för att berätta för någon och inte bli trodd
 • rädsla för att vara ”skadad” eller ”smutsig” för alltid.

              

Separador

Förändringar kan även ske i offrets beteende. Man kan till exempel

 • få minskad aptit
 • sova dåligt och ha mardrömmar om vad som hänt
 • bli mer aggressiv mot andra och mot sig själv, till exempel avsiktligt skada sig själv
 • anamma beteenden som är mer typiska för yngre barn, till exempel att sova med ljuset tänt
 • dra sig undan från vänner och familj
 • få dåliga betyg
 • känna mindre intresse och motivation för att plugga eller gå till skolan och andra aktiviteter som man tidigare tyckt om.

Separador

Konsekvenserna av dessa upplevelser kan skilja sig från person till person. Det finns offer som inte har några symptom; andra offer har symptom som skiljer sig från de som vi nämnt. Alla reaktioner är naturliga; de är din kropps sätt att försvara sig och handskas med det som hänt.

Vilka konsekvenserna blir beror på

 • Beteendet hos personen som begår sexuella övergrepp. Om förövaren hela tiden hotar eller trakasserar offret så att hon inte ska berätta för någon om vad som hänt blir de känslomässiga konsekvenserna ännu svårare.
 • Relationen mellan offret och förövaren. När det är en nära relation kan konsekvenserna bli större eftersom vi upplever att det som hände är ett svek.
 • Det fysiska våld som ingått. De upplevelser av sexuellt våld som inbegriper fysiskt våld, till exempel att bli fastbunden, kan vara mer traumatiska.