ESCONDER PÁGINA
Våld i unga parförhålladnen

vanliga frågor

Sker våld bara mellan vuxna par?

Våld kan förekomma i alla typer av förhållanden, till exempel vänskapsförhållanden, unga parförhållanden, mellan gifta par, i arbetsrelationer och i andra förhållanden. I media finns mycket information om våld i nära relation. Det kan få människor att tro att det bara förekommer våld i vuxna förhållanden, vilket inte är sant. Det förekommer även våld i förhållanden mellan tonåringar. Det finns några vetenskapliga studier om detta och i dem dras slutsatsen att det finns fler våldsupplevelser mellan unga människor som dejtar än mellan vuxna som är gifta eller sammanboende.

Vilka våldsbeteenden är mer förekommande i unga parförhållanden?

tudier inom detta område har kommit fram till att verbalt och psykiskt våld (till exempel att skrika, använda skällsord, kritisera, förödmjuka den andra inför andra människor, att kasta saker) är de vanligaste typerna av våld i förhållanden mellan tonåringar. De slutsatserna bör inte användas för att förringa allvaret i dessa våldshandlingar eftersom våld normalt sett följer ett fortlöpande mönster (det vill säga, det sker över tid) och trappas upp. Det innebär att de typer av våld som används blir allvarligare, farligare, mer intensiva och används allt oftare.

Kan sexuellt våld förekomma i unga parförhållanden?

Bara för att du är tillsammans med någon betyder inte det att du är förpliktad att ha sex med den personen. Beslutet att inleda en sexuell relation bör fattas frivilligt av vardera person i förhållandet och diskuteras dem emellan för att förstå vad respektive person vill ha, förväntar sig, är orolig över eller rädd för. Sexuellt våld förekommer i unga parförhållanden. Det som ofta händer är att de personer som är involverade i förhållandet inte alltid identifierar det som händer dem som en våldsupplevelse. Till exempel anser de det vara normalt att ge vika och ha sex eftersom pojkvännen eller flickvännen insisterar på det så mycket eller hotar med att göra slut om de inte har sex.

Kan flickor vara aggressiva mot sina partner?

Ja, men vanligtvis använder flickor den typ av aggression som inte kräver fysiskt våld (till exempel att förolämpa, skrika på eller skämma ut den andra), medan pojkar lättare använder fysiskt våld (till exempel att slå, knuffa, hålla fast) och det är troligare att de gör illa den andra fysiskt eller orsakar skador.

Vad kan jag göra om en av mina vänner utsätts för våld av eller utövar våld mot sin pojvän eller flickvän?

Det är jätteviktigt att hjälpa och stödja en vän som är utsatt för våld i ett förhållande för att göra det möjligt för honom eller henne att avsluta det. Om du känner någon som är utsatt för våld av sin pojkvän eller flickvän finns det saker du kan göra för att hjälpa till. Läs Vad ska jag göra? för att få veta mer.

Om du känner någon som utövar våld i ett förhållande bör du fästa hans eller hennes uppmärksamhet på det faktum att det är fel. Du kan uppmana honom eller henne att söka hjälp!

Är våld som inträffar när en pojke eller flicka blir sviken av sin pojkvän eller flickvän förståeligt?

Våld kan aldrig rättfärdigas, oavsett den andras uppträdande eller möjliga misstag. Våld är fel sätt att lösa problem och hantera konflikter och utmaningar i ett förhållande på. Om du blir sviken är det bästa alternativet alltid att prata, tydligt uttrycka vad du känner och kanske avsluta förhållandet. Se Att avsluta ett förhållande för mer information.