ESCONDER PÁGINA
Gatuvåld

vanliga frågor

Sker gatubrottslighet bara på natten?

Studier om gatuvåld och kriminalitet har kommit fram till att antalet brott som begås mot människor, till exempel stöld, är högre vid tidpunkter när det är mer rörelse och samspel mellan människor. Till exempel sker fler brott i kollektivtrafiken under rusningstid, det vill säga de tider när människor åker till och från arbetet eller skolan.
Med undantag för exempelvis barer och klubbar som är öppna på kvällar och nätter sker det mesta samspelet mellan människor under dagtid. Det finns därför risk för brott även under dagen. Brott som avser att förstöra byggnadsverk, till exempel vandalism, sker oftare på natten då det finns färre människor ute  och ingen personal i exempelvis butikerna.

Är jag säker om jag bär vapen?

Du kanske tror att du är säkrare om du bär ett vapen eftersom du tror att det kan skrämma den som eventuellt vill råna eller överfalla dig, men det stämmer inte. Att bära vapen, även för självförsvar, kan utsätta dig för större risk att någonting negativt skulle kunna hända dig om någon försöker överfalla eller råna dig. Här följaer några exempel.

  • vapnet kan användas mot dig av förövaren
  • vapnet kan skapa motsatt reaktion till den som du väntade dig: det kan reta upp förövaren och göra dennes reaktion mer våldsam
  • du kan skada dig medan du använder det
  • du kan straffas enligt lag om du innehar ett vapen; du kan också straffas om du använder ett vapen och skadar den person som försökte attackera dig.

Bör jag reagera aggressivt om någon försöker skada mig?

Att reagera med våld när någon försöker råna eller överfalla dig är inte en bra idé. Det kan öka sannolikheten för att förövaren blir mer aggressiv eller våldsam mot dig. Under dessa omständigheter kan han eller hon använda mer fysiskt våld eller ett vapen för att få vad han eller hon vill ha, och du löper risk att skadas. Om någon närmar sig dig på gatan i avsikt att överfalla eller råna dig är det bäst att inte göra motstånd.

Påverkar gatubrottslighet bara flickor?

Vem som helst kan råka ut för gatubrottslighet. Dessa brott är vanligtvis tillfällighetsbrott, det vill säga att de sker eftersom förövaren får syn på ett ”enkelt” mål. Det har inget att göra med det faktum att du är en pojke eller en flicka, snarare hör det ihop med var du är (till exempel om platsen är under uppsikt eller ej) och de föremål som du bär på dig (att till exempel ha din mobiltelefon framme eller på ett lättåtkomligt ställe kan till exempel göra dig till ett enkelt mål).