Mord på en familjemedlem eller vän

vad är det?

Enligt lagen är MORD en handling där en person dödar en annan.

Homicidio Familiares   Mord är ett brott och kan kopplas till andra brott eller våldsamma beteenden, till exempel
  • när ett offer för våld i nära relation dödas av förövaren
  • när ett offer för våld i nära relation dödar förövaren
  • när offret dödas efter att ha blivit rånad på gatan
  • när förövaren, efter att ha våldtagit en person, dödar offret för att gömma alla bevis för brott.


Separador

De som stod ett mordoffer närmast, till exempel familj eller vänner, är också brottsoffer.
Att förlora någon på grund av mord kan vara en intensiv och traumatisk upplevelse som påverkar offret både fysiskt och psykiskt.

Utöver att vara tvungen att handskas med dessa negativa känslor måste man även acceptera förlusten av en person som stod en nära och acceptera det oåterkalleliga i det som hänt. De är en komplicerad SORGEPROCESS. För att läsa mer om sorg, gå till Hur påverkas offrets släktingar och vänner?.